Verloop Crematie

In Nederland bestaat de mogelijkheid om te kiezen om overledenen te begraven of te cremeren. Eeuwen lang was het begraven de enige vorm van uitvaart terwijl voorheen de lijkverbranding we algemeen geaccepteerd was. Sinds enkele tientallen jaren is het mogelijk om legaal een overledene te cremeren maar dit gaat natuurlijk wel anders dan in de geschiedenis. Hoe het verloop van een crematie wordt op deze pagina uitgelegd.

In de verre oudheid was het verbranden van de doden de normale gang van zaken. In de bronstijd die duurde van 1500 tot 400 voor christus werd dit gedaan en ook de Romeinen volgden aanvankelijk deze zelfde methode die overigens niets van doe3n had met het proces van crematie zoals wij die nu kennen. De Romeinen kregen echter te maken met een tekort aan brandhout en zijn daarom begonnen met het begraven van de overledenen. Met de opkomst van het christendom werd de lijkverbranding verboden en de kerk bepaalde dat uitsluiten het begraven was toegestaan. Aan het eind van de negentiende eeuw werd er steeds meer op aangedrongen om over te gaan tot het crematie proces. Het waren met name medici die vanuit het oogpunt van de hygiƫne van begraafplaatsen tot het accepteren van het crematie proces aan spoorden. In 1874 werd daarvoor de Vereeniging tot invoering der lijkverbranding in Nederland opgericht om in navolging van de landen om ons heen ook het proces van crematie in te voeren. In 1914 vond de eerste crematie plaats in Nederland maar officieel was dit nog steeds volgens de wet verboden. Het moest nog ruim 40 jaar duren voordat het crematie verloop gelegaliseerd werd bij wet. Na deze wet uit 1955 moest het nog eens 40 jaar duren voordat het cremeren gelijk gesteld werd aan het begraven. Na de gelijkstelling in 1995 is het verloop van een crematie een steeds vaker gekozen optie en in 2003 werden er zelfs meer mensen gecremeerd dan begraven. De redenen hiervoor zijn er vele maar veelal wordt vanuit milieu oogpunt voor het cremeren gekozen. Ook al is er dan geen graf om te bezoeken, de vele opties die de urnenwinkel bied voor het aanleggen van een tastbare herinnering zijn voor veel mensen overtuigend genoeg om zich te verdiepen in het verloop van een crematie en hier uiteindelijk ook voor te kiezen.

Hoe werkt een crematie is een vraag die veel mensen hebben ondanks het feit dat er zo veel voor het cremeren wordt gekozen. Zodra u de keuze maakt, voor zover de overledene geen laatste wil beschikking heeft, om een overledene te cremeren zal uw uitvaart begeleider een afspraak maken bij het crematorium van uw keuze. Uw uitvaart begeleider kan u ook het verloop van een crematie uitleggen waarna u zelf kunt beslissen hoe u het in wilt vullen. Het bepalen hoe de crematie er uit ziet kunt u doen via uw uitvaart begeleider maar u kunt dit ook rechtstreeks met het crematorium overleggen. Hoe werkt een crematie is een vraag die uw uitvaart begeleider u kan beantwoorden maar die u ook aan uw contactpersoon van het crematorium kunt stellen. Een medewerker van het crematorium zal alle genodigden welkom heten in de welkomst ruimte alwaar een garderobe is ingericht. Deze medewerker zal samen met uw uitvaart begeleider het crematie verloop in de gaten houden en u naar de aula brengen als de crematie begint. De plechtigheid in de aula is door u en eventuele andere nabestaanden zelf in te vullen, er is ruimte om te spreken en voor muziek en ook nadere opties zijn in overleg mogelijk. Na de plechtigheid zal de kist naar de oven gebracht worden voor het verloop van de crematie. Allereerst zal een medewerker een wettelijke identificatie aan de hand van de juiste documenten uitvoeren. Als dit gebeurd is zal een vuurvast steentje met een identificatie nummer in de kist geplaatst worden en alle metalen en plastic delen van de buitenkant van de kist gehaald worden. Dit is belangrijk omdat tijdens het crematie proces deze delen de oven kunnen beschadigen en het milieu ernstige schade kunnen toebrengen. De kist wordt vervolgens in de over ingebracht en bij een temperatuur van ongeveer 1000 graden in enkele uren verbrand. Nadat de as is afgekoeld zullen eventuele metalen resten en het vuurvaste steentje uit de as verwijderd worden en zal de as eenmaal vermalen in een asbus gestopt worden, in het deksel wordt dan het identificatie nummer geslagen. Volgens het wettelijke verloop van een crematie zal de as voor een periode van dertig dagen bewaard worden door het crematorium. Voor het crematie proces of tijdens deze periode kunt u aan geven wat u met de as wilt doen, u kunt deze door het crematorium uit laten strooien op een strooiveldje of als u wilt kunt u dit zelf doen. Als u een permanent aandenken wilt dan kan dit ook, de urnenwinkel biedt u een zeer ruime keuze aan mogelijkheden om een tastbare herinnering aan een overleden dierbare in te richten.