Wie is Urnenwinkel

Als u op zoek bent naar een urn om een overleden dierbare op een tastbare en waardige manier te herinneren dan is de kans groot dat u op deze website bent beland. U zult zich dan wellicht afvragen wie is urnenwinkel en kan ik de informatie die ik aan tref vertrouwen. Op deze pagina zullen wij u vertellen dat urnenwinkel betrouwbaar is en dat wij een onafhankelijke partij zijn als het op het urnen kopen aan komt.

Wie is urnenwinkel, wij zijn een onafhankelijke partij die het zich ten doel heeft gesteld om onafhankelijke informatie te geven over het online kopen van urnen. De urnenwinkel is een initiatief waarmee wij nabestaanden in staat stellen om een tastbare herinnering aan te schaffen aan een dierbare die hun is ontvallen. Wij hebben geen binding aan een bepaalde urnshop en zijn daardoor in staat om onafhankelijke informatie te geven. Wij stellen deze informatie samen door de producten van verschillende aanbieders op een aantal heldere voorwaarden te beoordelen. Wij selecteren de aanbieders die wij op deze website weer geven vervolgens op basis van de uitkomsten van onze beoordeling. De beoordeling doen wij aan de hand van heldere criteria waarbij wij kijken of een urnshop doet wat u beloofd wordt. Dat wil zeggen dat u betrouwbaar een urnenwinkel moet kunnen bezoeken en dat deze vervolgens uw bestelling op tijd levert en voor de prijs die op de website is aangegeven. Wij vinden het ook heel erg belangrijk dat eventuele vragen snel worden beantwoord en dat in het geval van problemen er snel opgetreden wordt.

Één van de criteria die wij heel erg belangrijk achten is dat uw betaling aan de urnenwinkel betrouwbaar dient te geschieden. Het aanbieden van iDeal als betaalmiddel is daarbij onontbeerlijk, zonder het aanbieden van iDeal als betaal methode is het wat ons betreft niet mogelijk om veilig te betalen. Het iDeal betaal systeem wordt door zeer veel partijen in de online markt gezien als de meest veilige manier van online betalen en wie is urnenwinkel dan om dit te ontkennen. Als een urnshop niet de mogelijkheid biedt om uw aankoop te betalen door middel van iDeal dan zult u deze urnshop niet op deze website terug vinden. Andersom moet ook opgemerkt worden dat het aanbieden van iDeal als betaalmiddel niet betekend dat een online urnen winkel automatisch op de urnwinkel wordt opgenomen. Een urnshop zal aan al onze criteria moeten voldoen voordat wij de urnshop op deze website weer geven.

Het hoofdstuk ‘wie is urnenwinkel’ is daarmee nog niet helemaal voltooid. De onafhankelijke partij achter deze website is een bedrijf die zich al jarenlang bezighoud met diverse activiteiten op het gebied van internet marketing. Doordat wij hier al vele jaren mee bezig zijn hebben wij een ruime ervaring opgebouwd en hebben wij in de loop der tijd de criteria opgesteld waarmee wij onafhankelijk kunnen onderzoeken of een urnenwinkel betrouwbaar is en wanneer niet. Ook zullen wij naast het toetsen aan onze criteria zelf onderzoek doen naar de zaken die niet aan de hand van criteria vastgesteld kunnen worden. Het doel daarbij is altijd het geven van eerlijke en betrouwbare informatie zonder daarbij uit het oog te verliezen wie is urnenwinkel als onafhankelijke partij is dit geheel. Het resultaat is een website die boordevol informatie staat over urnen, waar deze van gemaakt zijn en waar ze neer gezet kunnen worden. Ook kunt u een verwijzing vinden naar de urnshop die deze urnen verkoopt, toch willen wij daarbij uw keuze niet beïnvloeden en ook willen wij uw aankoopgedrag niet sturen. De urnenwinkel is er als marketing partij natuurlijk bij gebaat dat de urnshop zoveel mogelijk urnen verkoopt, wij hebben echter een balans proberen te vinden waarbij wat ons betreft de nadruk ligt op het geven van onafhankelijke informatie. Vandaar dat wij stellen dat we als urnenwinkel betrouwbaar onze evenwichtige informatie geven en u er vrij in laten wat u met deze informatie doet.

Wij weten echter aan de hand van de beoordeling aan de hand van onze criteria en de ruime ervaring in de online marketing sector dat de urnshop die u op deze website aangeprezen ziet betrouwbaar als urnenwinkel is. Voor ons is het belangrijk dat u als nabestaande een waardige en tastbare herinnering krijgt aan een dierbare die u is ontvallen. Dat staat voor ons voorop en daar hebben wij de informatie op deze website ook op afgestemd. Het is aan u om te bepalen wat u met deze informatie doet maar wij hopen dat u met de hulp van de urnenwinkel de door u gewenste tastbare herinnering kunt vinden.